POLITYKA ZWROTÓW I REKLAMACJI

ZWROTY

Na odstąpienie od umowy zakupu i dokonanie zwrotu masz 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Pamiętaj, zwracane produkty nie mogą posiadać uszkodzeń ani śladów użytkowania. Dokonując zwrotu wypełnij formularz zwrotu i dołącz go do paczki.

Przykładowy wzór formularza zwrotu znajdziesz tutaj (dokument otworzy się w nowym oknie, pobierz go i wypełnij):

Adres do zwrotu:

Syscom Rosiński Mucha sp. k.

Ul. Modlińska 61

03-199 Warszawa

Otrzymany produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośredni koszty zwrotu rzeczy ponosi kupujący. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

pisemnie na adres: Syscom Rosiński Mucha sp. k., Modlińska 61, 03-199 Warszawa;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wellplayed.pl;

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

Klient będący Konsumentem może wedle swojego wyboru skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, bądź też uprawnień z tytułu rękojmi.

Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców Prywatnych.

W przypadku zgłoszenia reklamacji towaru prosimy o przesłanie wiadomości na adres sklep@wellplayed.pl z dopiskiem reklamacja, wraz z datą i opisem okoliczności powstania nieprawidłowości oraz żądaniem klienta co do sposobu jej naprawienia.

Reklamacje rozpatrywane będą do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego lub odebrania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem.